Giới thiệu khóa học

Đây là phiên bản cập nhật lý thuyết nền tảng thiết kế phiên bản năm 2024, cập nhật theo hướng chi tiết và nâng cao hơn, cần sự kiên nhẫn tập trung hơn khi học so với phiên bản năm trước đấy nhé. Lý thuyết mà, nghe một phía nên sẽ hơi buồn ngủ, mỗi hôm xem một tí, để có kiến thức logic hơn về thiết kế.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Giá thanh toán 1 lần

Giá thanh toán 1 lần

Giá thanh toán 1 lần, hạn dùng trọn đời

400,000 đ Đăng ký